Prohlášení o ochraně osobních údajů

Naší velkou snahou je ochrana Vašich osobních údajů.
Níže Vás budeme informovat o shromažďování osobních údajů při používání webové stránky hsl-logistik.eu. Osobní údaje jsou všechny údaje, které se týkají Vás osobně, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatele.

Odpovědným subjektem podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR) je:

HSL-Logistik s.r.o.
Počernická 272/96
100 00 Praha 10

Další informace najdete v sekci kontaktů.
Našeho pracovníka pověřeného ochranou osobních údajů zastihnete na hlaseni@hsl-logistik.eu.

 

Bezpečnost

Webová stránka společnosti HSL-Logistik s.r.o. je chráněna technickým i a organizačními bezpečnostními opatřeními, aby nedošlo ke ztrátě, manipulaci, zničení nebo přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. I přes využívání průmyslových standardů SSL (Secure Sockets Layer) ke kódování přenášených dat mezi Vámi a naší webovou stránkou není možná úplná ochrana před všemi událostmi.

 

Předávání osobních údajů

Webová stránka společnosti HSL-Logistik s.r.o. je chráněna technickým i a organizačními bezpečnostními opatřeními, aby nedošlo ke ztrátě, manipulaci, zničení nebo přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. I přes využívání průmyslových standardů SSL (Secure Sockets Layer) ke kódování přenášených dat mezi Vámi a naší webovou stránkou není možná úplná ochrana před všemi událostmi.

 

Předávání osobních údajů

Bez Vašeho výslovného souhlasu nebudou žádné Vaše osobní údaje předávány třetím subjektům. Předávání veřejným místům, orgánům činným v trestním řízení a soudům probíhá pouze v rámci zákonné povinnosti. Naši zaměstnanci jsou navíc povinni zachovávat mlčenlivost a s Vašimi osobními údaji zacházet důvěrně.
Za třetí subjekt není v této souvislosti považována firma, která je součástí koncernu Exploris, ani poskytovatelé služeb vázaní na nás ke zpracování dat zakázky.

 

Shromažďování, zpracovávání a využívání osobních údajů

Pokud naši webovou stránku používáte pouze pro informaci, tedy když nám nepředáváte informace, shromažďujeme pouze takové osobní údaje, které Váš prohlížeč předává našemu serveru. Tyto údaje technicky potřebujeme, abychom Vám mohli zobrazit naši webovou stránku a zajistit stabilitu a bezpečnost spojení. Tyto údaje nám navíc umožňují naši nabídku cíleně zlepšovat. Právním podkladem je vždy čl. 6 odst. 1 S. 1 pís. f GDPR (oprávněný zájem).
Sem patří:

 • Datum a návštěva URL, na které se návštěvník nachází
 • URL, kterou návštěvník navštívil těsně předtím
 • IP adresa a doména, ze které se provádí přístup
 • Použitý prohlížeč
 • Použitý operační systém
 • Technické informace o návštěvě (metoda http, verze http, stavový kód http, délka přenášených dat)

 

Používání cookies

HSL-Logistik s.r.o. může užívat cookies, aby mohla být webová nabídka pro Vás atraktivně a uživatelsky upravena. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem koncovém zařízení, v žádném případě však neobsahují viry, ani nemohou způsobit škody.

 

HSL-Logistik s.r.o. na sociálních médiích

Kromě naší webové stránky je HSL-Logistik s.r.o. přítomna na různých sociálních médiích. V současné době jsme zastoupeni na LinkedInu a Facebooku.

 

Používání cookies

K analýze webových stránek používáme Matomo. Tento software vyhodnocuje výhradně data serverů. Tyto údaje odpovídají údajům uvedeným v oddílu „Shromažďování, zpracovávání a využívání osobních údajů“.
Díky získaným statistikám můžeme zlepšit naši nabídku a pro Vás jako uživatele ji vytvořit zajímavější. Právním podkladem pro využívání Matomo je čl. 6 odst. 1 S. 1 pís. a) GDPR.
Takto získané informace ukládáme výhradně na serveru v Německu.

 

Používání cookies

K analýze webových stránek používáme Matomo. Tento software vyhodnocuje výhradně data serverů. Tyto údaje odpovídají údajům uvedeným v oddílu „Shromažďování, zpracovávání a využívání osobních údajů“.
Díky získaným statistikám můžeme zlepšit naši nabídku a pro Vás jako uživatele ji vytvořit zajímavější. Právním podkladem pro využívání Matomo je čl. 6 odst. 1 S. 1 pís. a) GDPR.
Takto získané informace ukládáme výhradně na serveru v Německu.
Navázání kontaktu

E-mail a formuláře

Jakmile nás kontaktujete e-mailem, budou Vaše údaje použity pouze pro zpracování Vaší záležitosti a bude s nimi nakládáno důvěrně. Pro zpracovávání těchto osobních údajů pro účely zpracování Vaší poptávky nám tímto udělujete výslovný souhlas. Právním podkladem je čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. a) GDPR. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
Údaje vyžadované pro účely kontaktování smažeme poté, co uložení už nebude potřeba, nebo zpracování omezíme, pokud existuje zákonná povinnost data přechovávat.

 

Odkazy na webové stránky jiných dodavatelů

Naše webová stránka může obsahovat odkazy na externí webové stránky. Společnost HSL-Logistik s.r.o. se v okamžiku umístění odkazu přesvědčila o tom, že propojené stránky nemají nelegální obsah. Průběžnou kontrolu však společnost HSL-Logistik s.r.o. nemůže zajistit a nemá žádný vliv na obsahy těchto propojených stránek. Nepřebírá tedy žádnou odpovědnost za obsahy po umístění odkazu.

 

Vaše práva

Ohledně dotyčných osobních údajů máte vůči nám následující práva:

 • právo požadovat informace,
 • právo požadovat opravu nebo odstranění,
 • právo na námitku proti zpracování,
 • právo požadovat omezení zpracovávání,
 • právo přenositelnost dat.

k uplatnění těchto práv se můžete bezplatně obrátit na našeho pracovníka pověřeného ochranou osobních údajů na adrese hlaseni@hsl-logistik.eu.
Navíc máte právo stěžovat si u dozorového orgánu Úřadu pro ochranu osobních údajů na naše zpracovávání Vašich osobních údajů.

 

Lhůty pro smazání

Smažeme všechny osobní údaje, jakmile nebudou potřeba pro účel, ke kterému byly získány, nebo pokud jste uplatnili právo na smazání. Pokud neexistuje zákonná povinnost data přechovávat a žádná z dalších výjimek ze čl. 17 odst. 3 GDPR, smažeme dotyčné údaje, jakmile to bude možné.

 

Kontaktní osoby

V případě dotazů ohledně uspořádání a fungování webové stránky se prosím obraťte na:
d.nebeska@hsl-logistik.eu

 

Výhrada změn

Prohlášení o ochraně osobních údajů HSL-Logistik s.r.o. je možné kdykoliv uložit nebo vytisknout. HSL-Logistik s.r.o. si však vyhrazuje právo kdykoliv přizpůsobit prohlášení o ochraně osobních údajů s ohledem na právní specifikace týkající se ochrany osobních údajů tak, aby vyhovovala neustálému vývoji webové stránky.